• Register

Recomandari fotograf nunta in Ploiesti / Bucuresti?

Ce recomandari aveti pentru un fotograf de nunta din Ploiesti sua Bucuresti? Nunta va avea loc in Bucuresti, un pret cat se mai ia pentru o nunta?
intrebat in Informatii utile de Daniela

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Fotograf de nunta in Ploiesti, Bucuresti, Brasov sau Buzau!
Facebook: dincArt / Website: fotograf nunta

Preturile incep de la 450 euro.
0721518516

raspunsa de George (11,710 puncte)
...