• Register

Petarde in Ploiesti - de unde cumpar ?

vreau si eu petarde, de unde cumpar in ploiesti, vine acum revelionul si n-am dat o petarda.

sau macar stiti cat costa o cutie de petarde din alea mici cu un foc? sau din alea ma imari ?
intrebat in Informatii utile de petarde

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Boss, n-am petarde dar am OTRAVA PENTRU CAINI! Din aia buna!
raspunsa de anonim
...