• Register

de ce a aparut windows 10

De ce a aparut windows 10, ca o necesitate de progres, fac calculatoarele vechi mai multe cu w 10 decit cu altele sau merg mai bine? Vede w 10 din cei 6G ram pe toti? este w10 in stare sa gestionezeun hdd de 10 Tb? Lucreaza w10 cu plaierul lui ok atunci  cind vrei sa vezi un film? Se poate dezinstala plaierul din w 10? pentru a merge cu altul? Este utilizatorul de w 10 lasat in pace sa se bucure de experienta sa?
intrebat in Informatii utile de radu

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Deoarece cainii devenisera prea rezistenti la vechea reteta de otrava... Acum avem alta formula mai eficienta. Omor cate 2-3 pe seara.
raspunsa de demaGOGU
...