• Register

unde fac carti de vizita in Ploiesti?

salut, unde pot facee niste carti de vizita in Ploiesti? am nevoie de 200 de bucati. o recomandare ar fi utile, multumesc!
intrebat in Shopping de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Poti intra pe imasolutions.ro, la productie publicitara Ploiesti, la subcategoria carti de vizita Ploiesti. Le fac si livreaza in aceasi zi (depinde de numarul de carti de vizita) si au cele mai bune preturi din oras. 200 bucati la 30-40 lei, depinde de carton, daca vrei fata - verso.

raspunsa de Dinc─â George (2,910 puncte)
...