• Register

Oferte la sala de fitness West Mall Ploiesti?

Salut, ce oferte mai stiti pentru sala de fitness West Gym, din interiorul West Mall Ploiesti?
intrebat in Sport de joe

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 voturi

Salut, pentru West Mall Ploiesti - momentan, din cate stiu, nu exista oferte active.

Dar cel mai bine ar fi sa-i contactezi personal pe cei de la West Gym.

raspunsa de Dincă George (2,910 puncte)
0 voturi
INTRE 1-10 Martie 75 de lei -abonament / lunA nelimitat !
raspunsa de anonim
...