• Register

cat costa biletu la meciul fc petrolu

cat costa un bilet la meciul fc petrolul ploieşti la tribuna 1?
intrebat in Sport de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

La tribuna 1 costa 35 lei biletul.

Pentru restul biletelor, preturile sunt:

Tribuna II          25 lei

Tribuna 0          60 lei

Loc în lojă       300 lei

raspunsa de Dincă George (2,910 puncte)
...