• Register

Prin ce material respira cel mai bine pielea ?

Care este cel mai bun material pentru tricouri, bluze  si lenjerie ? Ce material lasa cel mai bine pielea sa repsire ?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
eu stiu ca bumbacul este cel mai bun material, care lasa pielea sa respire. Oricum materialele sintetice nu sunt bune
raspunsa de anonim
...