• Register

la un SRL trebuie sa angajezi un contabil ?

daca ai o firma, un SRL, trebuie obligatoriu sa ai si un contabil ?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Da, acum din cate am inteles este obligatoriu sa ai un contabil sau sa ai contract cu o firma de contabilitate. Pana acum era posibil ca administratorul sa tina contabilitatea, dar pana la bilanturi, pentru ca atunci este nevoie de un expert contabil pentru a semna bilanturile.
raspunsa de George (11,710 puncte)
...