• Register

Cat tine postul Pastilor ?

Cate zile se tin post de Paste ? cand incepe ?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 voturi
48 de zile - acum eu  sper ca postul din 2014 sa fie la fel ca cel din 2013, pentru ca eu din punctul asta de vedere am spus, cum a fost in 2013.
raspunsa de George (11,710 puncte)
0 voturi
postul pastilor in 2014 incepe de pe data de 3 martie si se termina in ziua pastilor
raspunsa de anonim
...