• Register

eu pot pati ceva daca lucrez la negru ?

daca lucrez la negru si vine un control patesc si eu ceva ? ce imi poate face?
intrebat in Legal de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Tu poti spune ca nu stiai ca lucrezi la negru, credeai ca patronul plateste toate datoriile la stat pentru angajarea ta. Dar in functie de situatie poti fi si tu acuzat, insa depinde de situatie.
raspunsa de George (11,710 puncte)
...