• Register

cum scapi de pistrui ?

buna, ce sa fac sa nu mai am pistrui pronuntati, sa nu se mai vada asa rau? ce tratament pentru pistrui cunoasteti ?

intrebat in Sanatate de alexa
edited de George

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Vezi aici mai multe solutii pentru a scapa de pistruii: http://www.iploiesti.ro/pistrui-cauze-si-tratament
raspunsa de George (11,710 puncte)
...