• Register

ce marca de anvelope este mai buna ?

ce anvelope sa cumpar pentru masina ? ce marca de anvelope este mai buna ?
intrebat in Auto de dany

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Intra aici si verifica ce spun clientii.

Eu personal folosesc Hankook si sunt multumit de ele. Acum depinde de fiecare, de stilul de condus, de masina etc.

raspunsa de George (11,710 puncte)
edited de Dinc─â George
...