• Register

pot chema politia daca un vecin face galagie ?

Buna, am un vecin care asculta muzica foarte tare si face si galagie, pot chema politia sa il linisteasca ?
intrebat in Legal de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Da, de ce nu? Daca esti deranjat de zgomot si face mai tot timpul asa, poti chema politia pentru a il reclama - tulburarea linistii publice. Se alege cu amenda daca nu face ce spune politistul, adica sa nu mai faca galagie.
raspunsa de George (11,710 puncte)
...