• Register

Au voie sa ma concedieze fara motiv ?

De la locul de munca ma pot concedia fara motiv un aparent? De exemplu eu nu am gresit cu nimic dar vor sa angajeze pe cineva cu pile.
intrebat in Legal de radu

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
de. e posibil pe motiv că firma se confruntă cu anumite probleme.
raspunsa de gabibarbu (350 puncte)
...