• Register

de unde cumpar role, online?

de unde cumpar o pereche de role mai decente? dar totusi sa nu coste cat salariu mediu pe economie :))
intrebat in Shopping de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 voturi
Van eu role daca te intereseaza lasami un nr de tel sau un imail ieftin si bune iti fac poze la ele nui problema
raspunsa de role ieftine
0 voturi
Decathlone, Carrefour, Cora, gaesti peste tot
raspunsa de Raul Constantin (540 puncte)
...