• Register

ce este pe 1 martie 2014?

Ce este pe 1 martie? Ziua mamei sau ziua femeii?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Martisorul, dar nu se stie exact de unde a venit traditia asta sau cand a venit. Deci nu este nici ziua femeii si nici ziua mamei. :)

raspunsa de George (11,710 puncte)
...