• Register

Cat costa pastila de a doua zi?

aveti idee cat costa pastila de a doua zi? o gasesc doar la farmacie?
intrebat in Sanatate de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Sunt 2 tipuri de pastile de a doua zi: Postinor 2 ┼či Escapelle

care este pretul pentru o pastila de a doua zi? 65 lei. Dar depinde de farmacie de unde cumperi

raspunsa de George (11,710 puncte)
...