• Register

de unde pot downloada Flappy Bird?

De unde pot downloada si eu jocul Flappy Bird pentru telefonul meu?
intrebat in Telefoane de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Am o veste proasta si buna in acelasi timp. Jocul a fost sters de autor, nu se mai poate instala jocul Flappy Bird, nu mai exista, iar vestea buna este ca nu mai are cum sa-ti faca nervi jocul respectiv :))
raspunsa de George (11,710 puncte)
...