• Register

Personal trainer in Ploiesti?

caut un personal trainer in Ploiesti, dar care sa-mi poata arata "rezultate" cu alti oameni. Vreau sa am un antrenor personal de fitness din Ploiesti pentru ca am nevoie de rezultate in ceea ce priveste munca pe care o depun la sala de fitness.
intrebat in Sanatate de george

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Frumos nume ai :D

 

Poti sa incerci acest personal trainer din Ploiesti.

raspunsa de George (11,710 puncte)
...