• Register

Filmare full HD in Ploiesti, cat costa?

cat costa un cameraman care sa filmeze un eveniment in full hd ? un cameraman din Ploiesti de preferat :)

Daca se poate sa-mi spuneti preturile pentru filmarile la:

botez - .... lei

nunta - .... lei

majorat / zi nastere - ... lei

alte evenimente de 2-3 ore - .... lei
intrebat in Familie si Prieteni de andy

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Salut, preturile pentru 2014 sunt:

botez - 800 lei

nunta - 1000 lei

majorat / zi naster - 250 lei

alte evenimente - depinde

telefon 0733.186.459
raspunsa de George (11,710 puncte)
...