• Register

Ce magazine de tipul sex shop sunt in Ploiesti?

ma intereseaza sa stiu si eu ce magazine sex shop gasesc in Ploiesti - daca aveti idee de program / telefon, ar fi perfect. multumesc.
intrebat in Dragoste si Sex de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Am vazut un magazin sex shop in AFI Ploiesti, la parter - culoarul ce duce spre toalete.

un alt sexshop in Ploiesti mai este pe Republicii, langa intersectia de la Caraiman (spre centru - partea dreapta la parter de bloc)

sigur mai sunt prin oras si alte sex shopuri - revin cu update daca aflu o lista.
raspunsa de Dinc─â George (2,910 puncte)
...