• Register

la ce ora este concertul LaLa Band din AFI Palace, de pe 19 decembrie 2014?

salut, este cocnert la afi palace ploiesti, vineri 19.12.2014, dar nu s-a anuntat la ce ora este. stie cineva?
intrebat in Timp liber de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...