• Register

cat costa de închiriat o casă în ploieşti?

cat costa sa inchiriezi o casa in ploiesti? si nu ma refer la o vila, ci o casă normală de locuit.
intrebat in Informatii utile de Dincă George (2,910 puncte)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
depinde ce fel de casa vrei sa inchiriezi in Ploiesti. Poate sa coste 200 de euro, la fel ca un apartament, dar poate costa si 1000 de euro, depinde la ce vila ai pretentie.

Mai conteaza si zona, pentru ca un pret au casele de inchiriat din centrul Ploiestiului si un pret au casele de inchiriat de la periferia orasului.

In functie si de dotarile casei - mai multe elemente care pot influenta pretul.
raspunsa de Mihaela
...