• Register

E mai bine sa tii parul strans sau desfacut?

Daca ai parul lung cum e mai bine sa il ti ca sa nu de degradeze asa usor?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Daca il tii mereu strans se toceste mai repede, ca sa nu mai zic ca apar durerile de cap; asa ca... fa totul cu moderatie: si prins si desprins
raspunsa de Bogdan Salcie (220 puncte)
...