• Register

Cat timp este valabila scoala de soferi ?

BUna, cat timp este valabila scoala de soferi daca am picat primul examen?

Am dat orasul si am picat si as vrea sa stiu cat mai este valabila scoala de soferi pana va trebui sa platesc iar cursurile. multumesc
intrebat in Legal de Marina Andreea (400 puncte)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
1 an de la terminarea ultimei ore de condus !
raspunsa de anonim
...