• Register

oferte tablete ?

salut, ma intereseaza si pe mine un site unde pot gasi mai multe oferte pentru tablete sau daca-mi puteti da cateva exemple aici. multumesc
intrebat in Electronice / Electrocasnice de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

pe www.iTablete.ro gasesti oferte la tablete - mai poti intra si pe emag si sa arunci o privire la categoria de tablete.

raspunsa de Dinc─â George (2,910 puncte)
...