• Register

De cate feluri poate fi implantul dentar ?

de cate feluri poate fi implantul dentar si cam care este diferenta   ? care sunt preturile ? multumesc
intrebat in Sanatate de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

implantul dentar poate fi de mai multe feluri, iar medicul stomatolog alege ce tip se potriveste dupa ce analizeaza pacientul. De ex poate alege sa se faca pe osul maxilarului, in os sau prin intermediul osului etc.... uite o lista cu cabinete stomatologice ploiesti si poti afla direct de la doctor

raspunsa de anonim
...