• Register

ce pasta de dinti este cea mai buna ?

care considerati ca este cea mai buna pasta de dinti pentru albire ?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Cam orice pasta de dinti dintre cele cunoscute, dar sa fie din aceea cu particule, precum pasta asta de dinti.

raspunsa de George (11,710 puncte)
...