• Register

Ce fel de prosop este cel mai bun pentru baie ?

C tip de prosop este mai bun pt baie ?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
presupun ca te referi la ce fel de prosop absoarbe mai bine apa, iar daca despre asta este vorba, atunci cel de bumbac este cel mai bun. mai sunt si prosoapele alea de plastic care nu trag nici pic de apa.
raspunsa de George (11,710 puncte)
...