• Register

daca lucrez fara contract si am un accident, ce fac ?

ce se intampla daca nu am contract si am un accident la  locul de munca ? ma pot duce la spital fara sa cheme politia ?
intrebat in Legal de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Depinde ce fel de accident ai si daca declari exact conditiile in care a fost facut accidentul. Daca spui ca a fost la munca, atunci ei sunt obligati, din punct de vedere legal, sa anunte autoritatile.
raspunsa de George (11,710 puncte)
...