• Register

pot avea doua monitoare la pc-ul meu ?

cum conectez doua monitoare la calculator ? ms
intrebat in Internet de ady

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 voturi

Trebuie sa ai placa video cu doua iesiri. fie sa aibe doua iesiri VGA, fie 2 DVI sau o iesire DVI si 1 VGA. Cabluri gasesti AICI

sau daca nu ai placa video destul de buna, poti gasi alta placa AICI.

raspunsa de George (11,710 puncte)
0 voturi
Se pot conecta doua sau mai multe monitoare  la acelasi pc printr-un splitter VGA, DVI sau HDMI. Sau daca placa ta video este AMD, ar trebui sa aiba tehnologia AMD Eyefinity scrisa pe cutie
raspunsa de Nikki
...