• Register

ce inseamna daca apare ecran albastru ?

ce se intampla daca imi apare ecran albastru pe calculator ? merge bine si dintr-o data se opreste si  apare ecran albastru
intrebat in Internet de loredana

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Probleme cu windows-ul sau probabil ai ceva probleme hardware, ceva se strica / s-a stricat in interiorul calculatorului. Un condesator sau alta piesa ... trebuie sa duci pc-ul la un centru de reparatii calculatoare.

raspunsa de George (11,710 puncte)
...