• Register

unde cer informatii pentru adoptare copil ?

daca vreau sa adoptez un copil cui ma adresez, de unde pot cere informatii ?
intrebat in Legal de elena

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

cauta in orasul tau biroul de adoptii, de exemplu in Ploiesti biroul de adoptii se afla in Vest, vis a vis de fostul cinematograf Modern. Cladirea de langa Penny.

 

Date de contact:
Adresă:  mun. Ploieşti, şos. Vestului nr. 14-16 (camera 109A– parter)
Telefon/Fax:   0244/586.100, 0244.511.400, int. 234

raspunsa de George (11,710 puncte)
...