• Register

Ce marca de stergatoare este mai buna ?

ce fel de stergatoare sa cumpar pentru masina, ce marca de stergatoare ste mai buuna ?
intrebat in Auto de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Am vazut la Dedeman Ploiesti mai multe tipuri de stergatoare - poti alege ce crezi ca este mai bun, de obicei ce este mai scump nu este si mai bun. Este doar mai  mult profit pentru producator :)

http://www.dedeman.ro/ro/auto/accesorii-auto/stergatoare-de-parbriz.html
raspunsa de George (11,710 puncte)
...