• Register

cum fac o poza cu telefonul, fara sunet?

cum fac o poza fara sunetul acela de declansare, cu un samsung galaxy 4?
intrebat in Telefoane de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Depinde de telefon, dar de obicei se poate face setarea asta din telefon, la setari - dupa ce intri in camera.

raspunsa de George (11,710 puncte)
...