• Register

este o lege care sa interzica parcarea in fata portii?

exista in lege ceva care sa interzica CLAR parcarea in fata portii altuia?
intrebat in Legal de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 voturi

Din fericire exista:

Art 6 ind1 pct.7 din HCL 228/2006

        Blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din parcare sau din proprietãti, indiferent de titularul dreptului de proprietate."

Drept de constatare si sanctionare au deopotriva Politia Locala si Politia Nationala

raspunsa de Vicious
0 voturi

Art. 143 , (d) ” Se interzice staționarea voluntara a vehiculelor : ... în dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice . ” HG 1391 / 2006 , regulamentul de aplicare a OU 195 / 2002 , (www.politiaromana.ro ) . Adica in dreptul portii (lor) d-voastra nu au voie sa opreasca . Restul trotuarului este proprietate publica .

raspunsa de anonim
...