• Register

asigurare rca este obligatorie?

de ce este asigurarea rca obligatorie, in cazul in care este?
intrebat in Internet de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi

Toti proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare RCA si sa plateasca prima de asigurare aferenta.

Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca despagubiri pentru daunele suferite, indiferent de situatia materiala a celui care a produs paguba. In acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este in interesul tertului pagubit, dar si in interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat ca s-ar putea intampla ca, doar dintr-o mica neatentie, un conducator auto sa produca celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o suma considerabila, suma care i-ar afecta bugetul.

Pentru asigurari RCA Online puteti intra aici - http://bit.ly/iAsigurari

raspunsa de George (11,710 puncte)
...