• Register

Unde se depun cv-uri pentru AFI Palace Ploiesti?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

5 Answers

0 voturi
CV-urile se depun la fiecare magazin ce va fi deschis in interiorul mall-ului AFI Palace Ploiesti.

De exemplu Cora face angajari la AFI Palace Ploiesti, CV-urile vor fi depuse la Cora, pentru postul pe care doriti sa va angajati, nu la AFI Palace Ploiesti ...

Fiecare magazin isi face angajarile pentru posturile cautate, nu AFI Palace face angajarile pentru magazinele ce vor fi in centru comercial.
raspunsa de George (11,710 puncte)
0 voturi
pentru magazinul cora, CV-urile se depun la adresa: res-pl@cora.ro
raspunsa de Luyza
0 voturi
da mai exact locatia unde tre sa mergi cu cv-u nu o stie nimeni? e logic ca tre sa depui la fiecare firma in parte dar unde?
raspunsa de adrian11 (140 puncte)
0 voturi
s-au facut si interviurile si voi tot va intrebati unde se depun...?!
raspunsa de anonim
0 voturi
are nevoie de femeie de servici in incita centrului comercial?????????????????????????
raspunsa de daniela43
...